در حال نمایش 41 نتیجه

نمایش همه

مانتو دکمه دار زنانه مدل پرمین

مانتو آمیگل- مانتو دکمه دار زنانه مدل پرمین رنگ سبز کله غازی سبز کله غازی
مانتو آمیگل- مانتو دکمه دار زنانه مدل پرمین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل- مانتو دکمه دار زنانه مدل پرمین رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل- مانتو دکمه دار زنانه مدل پرمین رنگ مشکی مشکی

موجود

۲۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عقد مدل سارینا

مانتو آمیگل-سارینا سفید

اتمام موجودی

۳۸۸,۰۰۰ تومان

ماکسی دراپِ حلقه ای و رویه مدل رویا

آبی نفتی
آجری
بنفش
مشکی

موجود

۳۵۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل آتوسا

ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ سرمه ای سرمه ای
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ طوسی طوسی
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ مشکی مشکی
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ مدادی نوک مدادی
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ کالباسی کالباسی
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ کرم کرم

موجود

۶۵۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل آذین

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل آذین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل آذین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۳۴۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل تابان

ماکسی زنانه مدل تابان رنگ آبی آبی کاربنی
ماکسی زنانه مدل تابان رنگ خردلی خردلی
ماکسی زنانه مدل تابان رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی زنانه مدل تابان رنگ سبز سبز سیب کالی
ماکسی زنانه مدل تابان رنگ صورتی صورتی
ماکسی زنانه مدل تابان رنگ طوسی طوسی

اتمام موجودی

۲۸۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل تارا

مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل تارا رنگ ابی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل تارا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل تارا رنگ سبز سبز سیب کالی
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل تارا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل جانمهر

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل جانمهر رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل جانمهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل جانمهر رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل جانمهر رنگ مشکی مشکی

موجود

۶۸۰,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل جوانه

مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل جوانه رنگ سفید سفید
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل جوانه رنگ صورتی صورتی
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل جوانه رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل جوانه رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل جوانه رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل جوانه رنگ نسکافه ای نسکافه ای

اتمام موجودی

۲۴۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل جیحون

ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ ابی آبی کاربنی
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ سبز سبز
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ سرمه ای سرمه ای
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ مشکی مشکی
ماکسی زنانه مدل اتوسا رنگ نسکافه ای نسکافه ای

موجود

۶۵۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل درسا+کمربند چرم

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل درسا رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل درسا رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل درسا رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل درسا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل درسا رنگ مشکی مشکی

موجود

۳۳۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل رعنا

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رعنا رنگ دونه اناری دونه اناری
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رعنا رنگ مشکی مشکی

موجود

۳۹۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل روناک

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل روناک رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل روناک رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل روناک رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل روناک رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل روناک رنگ کرم کرم

موجود

۷۳۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل پرنا

ماکسی مدل پرنا خردلی
سبز سیب کالی
ماکسی زنانه شیک پرنا سفید
ماکسی زنانه شیک پرنا قرمز
لیمویی

اتمام موجودی

۲۵۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل پینار

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل پینار رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل پینار رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل پینار رنگ سبز سیب کالی سبز سیب کالی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل پینار رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل پینار رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل پینار رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

۲۸۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل چیکا

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل چیکا رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل چیکا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۳۷۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل یلدا

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل یلدا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل یلدا رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل یلدا رنگ مشکی مشکی

موجود

۵۲۹,۰۰۰ تومان

ماکسی ساده زنانه مدل رایکا

مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رایکا رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رایکا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رایکا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رایکا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - ماکسی زنانه مدل رایکا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۲۱۸,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل آنیل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آنیل رنگ سبز سبز سیب کالی سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آنیل رنگ سبز کله غازی سبز کله غازی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آنیل رنگ سبز سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آنیل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آنیل رنگ سبز مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آنیل رنگ سبز کرم کرم

اتمام موجودی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل ارغوان

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ مشکی مشکی

موجود

۲۷۸,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل اطلسی

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ زرد زرد
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ سبز سیب کالی سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ سبز کله غازی سبز کله غازی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ طوسی طوسی
+3
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ فیروزه ای فیروزه ای
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل اطلسی رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

۱۹۸,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل توکا

شومیز بندار مدل توکا نمای نزدیک رنگ آبی آبی کاربنی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ خردلی خردلی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ قرمز قرمز
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ مشکی مشکی
شومیز بندار مدل توکا نمای نزدیک رنگ گلبهی گلبهی

موجود

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل حنا

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل حنا رنگ سبز سیب کالی سبز
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل حنا رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل حنا رنگ مشکی مشکی

موجود

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل رایا

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ صورتی صورتی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ مشکی مشکی
+2
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ نارنجی نارنجی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل رایا رنگ نسکافه ای نسکافه ای

موجود

۲۹۹,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل روشا

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل روشا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۱۳۸,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل سوگند

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل سوگند رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل سوگند رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۱۸,۰۰۰ تومان

پیراهن زنانه مدل آترا

مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل آترا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل آترا رنگ قرمز قرمز
مانتو آمیگل / ماکسی زنانه مدل آترا رنگ مشکی مشکی

موجود

۳۹۹,۰۰۰ تومان

پیراهن زنانه مدل آراگل

مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل آراگل رنگ ابی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل آراگل رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل آراگل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل آراگل رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۲۲۹,۰۰۰ تومان

پیراهن زنانه مدل کتایون

مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل کتایون رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل کتایون رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو زنانه مدل کتایون رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۳۸۹,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل آریسا

مانتو آمیگل-آریسا بنفش
مانتو آمیگل-آریسا زرشکی
مانتو آمیگل-آریسا سبز

اتمام موجودی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل افرا

ماکسی زنانه مدل افرا رنگ ابی کاربنی آبی کاربنی
ماکسی زنانه مدل افرا رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی زنانه مدل افرا رنگ سبز کله غازی سبز کله غازی
ماکسی زنانه مدل افرا رنگ سورمه ای سرمه ای
ماکسی زنانه مدل افرا رنگ سفید سفید
ماکسی زنانه مدل افرا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۱۵۸,۰۰۰ تومان

ماکسی شیک زنانه مدل دلارام

ماکسی زنانه مدل دلارام رنگ بنفش بنفش
ماکسی زنانه مدل دلارام رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی زنانه مدل دلارام رنگ سبز سبز
ماکسی زنانه مدل دلارام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماکسی چهارخونه مدل فریسا

ماکسی زنانه مدل فریسا رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی زنانه مدل فریسا رنگ سورمه ای سرمه ای
ماکسی زنانه مدل فریسا رنگ نسکافه ای نسکافه ای

اتمام موجودی

۲۴۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل ماهرو

مانتو آمیگل-ماهرو بنفش
مانتو آمیگل-ماهرو زرشکی
مانتو آمیگل-ماهرو سبز

اتمام موجودی

۱۸۰,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل کمند

مانتو آمیگل-کمند سرمه ای

اتمام موجودی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل مدیسا

ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ خردلی خردلی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ سبز سیب کالی سبز سیب کالی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ طوسی طوسی
+4
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ لیمویی لیمویی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ مشکی مشکی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ کالباسی کالباسی
ماکسی زنانه مدل مدیسا رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

پیراهن ماکسی زنانه مدل مروا

مانتو آمیگل-مروا خردلی
مانتو آمیگل-مروا زرشکی
مانتو آمیگل-مروا سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-مروا سفید
مانتو آمیگل-مروا مشکی
مانتو آمیگل-مروا کالباسی

اتمام موجودی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

ماکسی شیک زنانه مدل نورا

آبی کاربنی
خردلی
زرشکی
لیمویی
مشکی

اتمام موجودی

۲۸۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل گیتی

آبی کاربنی
زرشکی
سبز کله غازی
مشکی
نوک مدادی

اتمام موجودی

۲۶۸,۰۰۰ تومان

ماکسی زنانه مدل گیسو

مانتو آمیگل-گیسو آبی کاربنی
مانتو آمیگل-گیسو خردلی
مانتو آمیگل-گیسو زرشکی
مانتو آمیگل-گیسو سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-گیسو سفید
+3
مانتو آمیگل-گیسو طوسی
مانتو آمیگل-گیسو مشکی
مانتو آمیگل-گیسو کالباسی

اتمام موجودی

۱۶۸,۰۰۰ تومان

قیمت بروز و خرید ماکسی مجلسی جدید

برای هر موقعیت و مکان باید ظاهر مناسبی داشته باشیم. انتخاب لباس، کفش، عطر و ادکلن برای مجالس و شاید دورهمی های دوستانه بسیار اهمیت دارد. لباس ماکسی یکی از پر طرفدارترین لباس های زنانه است. هر سال لباس های ماکسی مجلسی در مدل های مختلف و با تنوع بسیار زیاد دوخته و به بازار عرضه می شود.

این ماکسی ها مجلسی از پارچه هایی با رنگ و کیفیت متنوع تهیه می شود و خانم ها یا دختران می توانند با توجه به سلیقه، بودجه و مو قعیتی که قرار است لباس را استفاده کنند لباس مناسب خود را انتخاب کنند.

برای تهیه ماکسی مجلسی معمولا از پارچه های سنگینی مانند ساتن، مخمل یا گیپور استفاده می شود. همچنین از دانتل برای تزئین بالا تنه ماکسی مجلسی استفاده می کنند که باعث زیبایی این لباس شیک می شود. البته از حریر هم در ماکسی مجلسی می توان استفاده کرد.

شیک ترین ماکسی های مجلسی زنانه و دخترانه

دختر خانم ها برای انتخاب ماکسی معمولا به دنبال رنگ های شاد و اسپرت هستند. فیت بودن ماکسی دخترانه در تنپوش یکی از شاخص های مهم برای خانم های جوان می باشد. تولیدی مانتوآمیگل افتخار این را دارد که ماکسی هایی مناسب برای این دسته از دخترها و خانم های جوان تولید کرده است. قیمت خرید ماکسی مجلسی که مانتوآمیگل تولید می کند بسیار منصفانه است. ما با ارائه مستقیم ماکسی مجلسی های جدید به مشتریان و حذف واسطه ها قیمت ها را به نفع مشتریان کاهش داده ایم.

جدیدترین مدل ماکسی های مجلسی زنانه  دخترانه

تولیدی پوشاک مانتوآمیگل هر ماه تعدادی ماکسی مدل جدید مطابق با ژورنال های روز دنیا تولید می کند. بروز بودن مدل ها متناسب با فصل ها در نظر گرفته می شود تا یک لباس مختص به فصل خاصی نباشد. همچنین ما سعی کرده ایم بهترین کیفیت پارچه ها را برای تولید ماکسی های زنانه و دخترانه استفاده کنیم.