در حال نمایش 36 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل طیلا

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ بادمجانی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ کرم کرم

موجود

۸۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ساجده

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ آبی آبی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل هیام

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل طنین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

۵۷۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل آلاله

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آلاله رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل تبسم

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل جواهر

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ شتری شتری
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل نارین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل مارال

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مارال رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل شیما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ندا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ستایش

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل السانا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو جلوبسته بلند مدل آیه

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آیه رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۶۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

ماکسی مدل ارغوان

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل رخساره

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آبی نفتی آبی نفتی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آجری آجری
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ کرم کرم

موجود

قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ساحل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل همتا

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ نوک مدادی نوک مدادی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل توکا

شومیز بندار مدل توکا نمای نزدیک رنگ آبی آبی کاربنی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ خردلی خردلی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ قرمز قرمز
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ مشکی مشکی
شومیز بندار مدل توکا نمای نزدیک رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو پرچمی مدل کژال

مانتو آمیگل-کژال آبی نفتی
مانتو آمیگل-کژال سبز فلور
مانتو آمیگل-کژال سبز پسته ای
مانتو آمیگل-کژال سرخابی
مانتو آمیگل-کژال مشکی
+2
مانتو آمیگل-کژال کالباسی
مانتو آمیگل-کژال گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل درنا

مانتو آمیگل-درنا بادمجانی
مانتو آمیگل-درنا مشکی

اتمام موجودی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مانتو تونیکی زنانه مدل سماء

مانتو آمیگل-سماء بادمجانی
مانتو آمیگل-سماء مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی برای زنان و دختران محجبه در سراسر دنیا استایل جذابی ایجاد می کند. اما این موضوع باعث نمی شود که فقط مورد توجه افراد محجبه باشد. بلکه خانم ها و دختر خانم ها با استایل های مختلف سعی می کنند یک مدل از مانتو عبایی را در کمد لباسشان نگهداری کنند. در مورد اینکه چگونه این لباس در بین زنان و دختران محبوبیت پیدا کرد دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. برای اطلاع از قیمت مانتو به فروشگاه سایت مانتوآمیگل مراجعه نمایید.

مانتو عبایی، ترند همیشگی

مانتوی عبایی یا عبا شاید در گذشته لباس خاص زنان عرب به شمار می آمد. ولی در حال حاضر اینگونه نیست و برندهای بزرگ برای جذب مشتریان ثروتمند طراحی های خاصی از این لباس انجام داده اند. بیشتر این طراحی ها برای مشتریان عرب زبان ثروتمند است. قبل تر بطور معمول از پارچه های مشکی ساده برای طراحی و دوخت این لباس استفاده می شد. با ورود برند های مطرح نوع طراحی و پارچه مورد استفاده در این لباس متحول شد.

استفاده از پارچه های گران قیمت با رنگبندی های جذاب و شیک باعث جذب مشتریان ثروتمند شده است. شاید ورود برندهای مطرح باعث ترغیب مشتریان به خرید این لباس شده باشد. در ادامه سعی می کنیم به اختصار به بررسی این لباس پرطرفدار بپردازیم.

این روزها مانتو عبایی در بوتیک های لباس زنانه بسیار مشاهده می شود و شاهد تولید و واردات انواع مانتو عبایی شیک به بازار هستیم. این قسمت از سایت مانتو آمیگل به خرید مانتو عبایی و بررسی قیمت مانتو عبایی و انواع آن اختصاص دارد.

در گذشته مانتو عبایی و عبا به طور کلی به مانتوهای مشکی بلند و گشاد گفته می شد اما اخیرا انواع مانتو عبایی مجلسی، مانتو عبایی کوتاه و مانتو عبایی رنگی و طرح دار نیز وارد بازار شده اند. تنوع مانتو عبایی به گونه ای ست که حداقل یکی از انواع مدل مانتو عبایی با سلیقه ی شما سازگار خواهد بود.

این مطلب برای کسانی ست که به دنبال خرید مانتو عبایی جدید و مشاهده ی انواع مدل های مانتو عبایی هستند.

مدل مانتو عبایی و عبا چیست؟

عبا یا مانتو عبایی به لباس های بلند و گشاد که دارای آستین هایی تا روی مچ هستند گفته می شود. در گذشته رنگ مشکی این لباس بسیار پرطرفدار بوده است. در حال حاظر طرح ها و رنگ های زیادی از این لباس در بازار موجود است. این لباس در بین عرب زبانان با حجاب و بی حجاب بسیار رایج است. در کشور خودمان هم اگر سری به مناطق جنوبی بزنیم لباس هایی با همین شکل و شمایل خواهیم دید. البته لباس زنان بندر نوع خاصی از لباس های اصیل و بومی ایرانی است. اما به علت نزدیکی جغرافیای مناطق جنوبی کشور با کشورهای حاشیه خلیج فارس تاثیر عبا در نوع پوشش مردمان جنوبی را به وضوح می بینیم.

بعد از ظهور اسلام که تاثیر زیادی در پوشش زنان داشت، از عبا به عنوان یکی از بهترین پوشش ها برای حجاب استفاده شد. به اختصار عبا به پارچه ی چهار گوشی گفته می شود که دستها را تا مچ و پاها را تا روی مچ می پوشاند. با ورود برندهای بزرگ الگوهای طراحی این لباس تغییر کردند. البته عباهای سنتی الگوی خاصی ندارند و تغییر ملموسی نسبت به گذشته نداشته اند.

انواع مانتو عبایی

عبا در اصل یکی از انواع لباس عربی زنانه است که در کشورهای عربی مانند کویت، قطر، عربستان، عمان و امارت متحده استفاده می شود و در جنوب ایران نیز عرب زبان ها عبای عربی به تن می کنند. عبا می تواند ساده یا با برش های عمودی و افقی باشد و در شرایط مختلف کاربردهای متفاوتی خواهد داشت.

مانتو عبایی در شکل های مانتو عبایی جلوبسته و جلوباز نیز طراحی و دوخته می شود که مانتو عبایی جلوباز بیشتر مورد پسند خانم ها و دختران جوان قرار گرفته است. از ویژگی های مانتو عبایی بلندتر نشان دادن قد شماست، اگر قد بلندی دارید مانتو عبایی بسیار برازنده ی شما خواهد بود و اگر قد متوسطی دارید هم با خرید مانتو عبایی و پوشیدن آن قد و استایل شما جذاب تر به نظر خواهد رسید.

علاوه بر استفاده از مانتو عبایی به عنوان لباس اصلی، می توانید یک مانتو عبایی ساده و شیک به عنوان پوشش یا رویه ی لباس های مجلسی و میهمانی تان داشته باشید و بعد از رسیدن به سالن میهمانی تنها با برداشتن مانتو عبایی وارد سالن شوید. مانتو عبایی اصیل در اندازه ی قدی بلند و تا مچ پا دوخته می شود و از سایز اصلی افراد گشادتر است، رحتی بدن و حرکت کردن یکی از دلایل دیگر محبوبیت مانتو عبایی در میان خانم هاست.

اگر سبک طراحی مانتو عبایی به نظرتان بیش از حد ساده و یکنواخت است تنها با طراحی و اضافه کردن مروارید، پولک یا گلدوزی می توانید جلوه ی مضاعفی به آن ببخشید و آن را از یکنواختی خارج کنید.

استایل های محبوب با مانتو عبایی

مانتو عبایی مجلسی نیز یکی از پرفروش ترین انواع مانتوست که می تواند به شکل بلند یا کوتاه باشد. مانتو عبایی کوتاه را اغلب با شلواری گشاد و راسته از جنس خود مانتو ست می کنند و از تماشایی ترین استایل ها برای مجالس محسوب می شود. همچنین مانتو عبایی مجلسی اغلب دارای تزیینات زیبای سنگ دوزی یا پولک و گل های ریز برجسته است که در کنار سادگی و بلندی پارچه ی مانتو خودنمایی می کند.

از مزیت های دیگر پوشیدن مانتو عبایی این است که به دلیل لَخت بودن و سبک بودن جنس پارچه ی مانتو عبایی، خانم هایی که اضافه وزن دارند یا بیش از حد لاغر هستند می توانند با مانتو عبایی شیک و خوش استایل به نظر برسند.

مانتو عبایی در فصل تابستان در میان خانم ها محبوبیت زیادی پیدا می کند و همه ی خانم ها انواع مختلف مانتو عبایی ساده و رنگی را در کمد خود برای ست کردن با تیپ های بهاری و تابستانی شان دارند. این مدل مانتو شخصیت شما را کمی خانمانه تر و ظریف تر نشان می دهد و در هر جمعی به شکل خاصی شما را از دیگران متفاوت خواهد کرد.

اگر می خواهید یک لباس شیک و چشمگیر و البته پوشیده را به تن کنید و یا قرار است در یک مراسم رسمی با یک مانتوی شیک شرکت کنید مانتو عبایی گزینه ی عالی و تحسین برانگیزی برای شما خواهد بود. با تنوعی که در مدل های مانتو عبایی سراغ دارید می توانید مانتو عبایی مناسب خود را انتخاب و خریداری کنید. مانتوهای عبایی با برش های افقی یا با آستین های مدل دار از جمله مانتو عبایی شیک و مجلسی هستند که در طرح و رنگ ها و با پارچه های گوناگون طراحی و تولید شده اند. برای خرید مانتو عبایی شیک مناسب تان از فروشگاه اینترنتی آمیگل کمک بگیرید و جدیدترین مانتو عبایی را در آن خریداری کنید.