در حال نمایش 33 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل طیلا

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ بادمجانی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ کرم کرم

موجود

۸۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ساجده

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ آبی آبی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل هیام

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل آلاله

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آلاله رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس رنگ مشکی مشکی

موجود

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل تبسم

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل جواهر

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ شتری شتری
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل نارین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل مارال

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مارال رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل شیما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ندا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ستایش

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل السانا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو جلوبسته بلند مدل آیه

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آیه رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۶۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

ماکسی مدل ارغوان

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل رخساره

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آبی نفتی آبی نفتی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آجری آجری
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ کرم کرم

موجود

قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ساحل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل همتا

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ نوک مدادی نوک مدادی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل درنا

مانتو آمیگل-درنا بادمجانی
مانتو آمیگل-درنا مشکی

اتمام موجودی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مانتو تونیکی زنانه مدل سماء

مانتو آمیگل-سماء بادمجانی
مانتو آمیگل-سماء مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مشکی مناسب برای تمامی مراسمات

گاهی اوقات برای یافتن و خرید لباسی که در عین شیک بودن، حجاب زنان و دختران را حفظ کند، باید زمان زیادی صرف کرد. پوشیدن لباس برای مراسم برای برخی از زنان به یک چالش تبدیل شده است. البته برای کسانی که مانتو عبایی مشکی را در کمد لباس خود دارند این مشکل وجود ندارد. اما خانم ها و دختران گاهی اوقات برای خرید یک مانتو عبایی مشکی دچار سردرگمی می شوند. پیدا کردن فروشگاهی که قیمت مانتو عبایی را به روز و صادقانه نشان دهد کمی سخت است.

البته در این بین فروشگاه آمیگل پاسخگوی تمام نیازهای خانم ها هست. فروشگاه مانتوآمیگل با تولید انواع مانتو عبایی سعی کرده است نیاز تمامی مشتریان را برطرف نماید. قیمت مانتو عبایی اعم از مانتو عبایی ساده، مانتو عبایی مشکی، مانتو عبایی رنگارنگ و مانتو عبایی بلند را به راحتی می توانید در فروشگاه آمیگل مشاهده کنید. اگر محصولی را دوست دارید می توانید به راحتی خرید اینترنتی مانتو عبایی خود را ثبت کنید. سفارش شما بصورت آنلاین پردازش خواهد شد. ارسال سفارشات برای رضایت مشتریان عزیز مانتوآمیگل بصورت رایگان انجام می شود.

مانتو عبایی مشکی و ساده پوششی برای بانوان محجبه

در گذشته در کشورهای عرب زبان، لباس زنان عرب عمدتا بسیار بلند و ساده بود. شاید در آن زمان نام مانتو عبایی برای کسی آشنا نبود. اما به مرور زمان مانتو عبایی نام پوششی شد که برای پوشاندن سر تا پای زنان و دختران دوخته می شد. آستین های مانتو عبایی مشکی درست از جلوی مچ دوخته می شد. مانتو عبایی ساده، بسیار گشاد و فری استایل طراحی گشته است. فری استایل بودن مانتو عبایی باعث می شود که این لباس به هیچ عنوان بدن نما نباشد. بلندی این لباس ها به حدی بود که تا مچ پا ادامه داشت. خانم ها با پوشیدن مانتو عبایی مشکی حجابی بسیار مناسب و برازنده داشتند.
بیشتر اوقات پارچه استفاده شده در مانتو عبایی پارچه ای ضخیم و مشکی است. بسیاری از اشراف عرب برای همسران خود مانتو عبای مشکی تهیه می کردند. این نوع عبای ساده مشکی با دست دوخته می شده است. انواع مروارید دوزی، پولک دوزی و گلدوزی برای روپوش های تزئینی و رسمی توسط خیاطان انجام می شد.

ورود برندهای بزرگ برای تولید مانتوهای عبایی

با گذشت زمان طراحی و تولید مدل مانتو عبایی ساده دستخوش تغییراتی شده است. دیگر سادگی و عدم زرق و برق جزو معیارهای این لباس برای خانم ها نبود. خانم ها و دختران به دنبال لباس ها و مدل های شیک تری هستند. در حالی که مانتو عبایی مشکی ساده هنوز طرفداران خود را دارد، برای برخی از خانم ها کهنه شده است. در این میان ورود برندهای بزرگ و معروف تغییری در نحوه دوخت مانتو عبایی مشکی ایجاد کرده است. آنها سعی کردند مد را با مانتو عبایی ساده ترکیب کنند تا مشتریان خلیجی و عمدتاً عرب خود را حفظ کنند.

با ظهور این برندها شاهد مدل های مختلف مانتو عبایی هستیم. مانتو عبایی های مشکی و شیک جای خود را به مانتو عبایی های رنگارنگ، مانتو عبایی های رسمی و مانتو عبایی های شیک داده اند. دوخت مانتو عبا به روش سنتی جای خود را به دوخت ماشینی و صنعتی داده است. در تولید این پوشش از پارچه های ابریشمی و حریر گران قیمت استفاده می شود. رنگ مشکی که در گذشته بسیار غالب و پرکاربرد بود جای خود را به رنگ های شاد و روشن داده است.
این تغییر و دگرگونی در ساخت و دوخت مانتو عبایی مشکی برای بسیاری از خانم ها خوشایند است. حالا هر خانم و دختری می تواند با توجه به استایل خود یک مانتو عبایی در کمد لباس خود داشته باشد. این امر باعث می شود زنان برای مراسمات رسمی خود حجاب کامل داشته باشند. مانتو عبایی در عین زیبایی و راحتی استایلی جذاب و شیک به خانم ها می دهد.

آیا می توانیم به راحتی یک مانتو عبایی مشکی را بدوزیم؟

آموزش تولید مانتو عبایی آسان است و دوخت آن کار سختی نیست. اگر کمی با الگوهای طراحان مانتو آشنا باشید، می توانید یک مانتو عبایی مشکی بدوزید. البته، شما به مهارت و دانش استفاده از چرخ خیاطی نیز نیاز دارید. در این میان مانتو عبایی مشکی اینستاگرام می تواند به کسانی که به دنبال آموزش دوخت مانتو عبایی مشکی هستند کمک زیادی کند. با جستجوی آموزش دوخت مانتو عبایی مشکی در اینستاگرام به نتایج خوبی خواهید رسید. صفحاتی هست که نحوه دوخت مانتو عبایی مشکی را خیلی ساده و بدون ابهام آموزش می دهند.
البته تجربه شخصی من از دوخت مانتو عبایی مشکی کمی متفاوت است. من آموزش های ویدیویی یوتیوب را از طریق جستجوی گوگل پیدا کردم و دوخت مانتو عبایی را به آسانترین روش آموختم.
برندهای معروف طراحی های خود را کمی پیچیده کرده اند. اگر به لیست محصولات این برندها نگاهی بیندازید، متوجه می شوید که مانتو عبایی مشکی جای خود را به مانتو عبایی پر زرق و برق داده و با مد روز در حال آمیختگی است. رنگ های شاد و پر زرق و برق، رنگ های روشن و پارچه های نازک و گران قیمت با این لباس کاملا ترکیب شده اند.
آنها سعی می کنند با به روز رسانی مدل های مانتو عبای خود مشتریان خود را حفظ کنند. البته بسیاری از خانم ها مانتو عبایی مشکی و قدیمی اصلی را دوست دارند که برای پوشش مناسب بانوان طراحی شده است.