در حال نمایش 31 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل طیلا

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ بادمجانی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ کرم کرم

موجود

۸۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ساجده

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ آبی آبی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل هیام

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل طنین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

۵۷۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل آلاله

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آلاله رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس رنگ مشکی مشکی

موجود

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل تبسم

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل جواهر

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ شتری شتری
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل نارین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل مارال

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مارال رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل شیما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ندا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ستایش

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل السانا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل رخساره

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آبی نفتی آبی نفتی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آجری آجری
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ کرم کرم

موجود

قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ساحل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل همتا

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ نوک مدادی نوک مدادی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل درنا

مانتو آمیگل-درنا بادمجانی
مانتو آمیگل-درنا مشکی

اتمام موجودی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

گاهی اوقات برای پیدا کردن و خرید مانتوی پوشیده که در عین شیک بودن حجاب خانم ها و دختر خانم ها را حفظ کند باید زمان زیادی را صرف کنید. پوشیده بودن در مراسمات هم برای بعضی از بانوان به یک چالش تبدیل شده است. البته این مورد برای کسانی که در کمد لباس خود مانتو عبایی ساده داشته باشند معضل محسوب نمی شود. اما خانم ها و دختر خانم ها برای خرید مانتو عبایی ساده گاهی سر در گم می شوند. پیدا کردن یک فروشگاه که قیمت مانتو عبایی را به روز و منصفانه نمایش دهد کمی دشوار است.

البته در این بین فروشگاه مانتوآمیگل تمامی نیازهای بانوان را رفع کرده است. شما به راحتی می توانید قیمت انواع مانتوهای عبایی اعم از مانتو عبایی ساده، مانتو عبایی مشکی، مانتو عبایی رنگی و مانتو عبایی بلند را مشاهده کنید. در صورتیکه محصولی مورد پسند شما بود می توانید به راحتی خرید اینترنتی مانتو عبایی را ثبت کنید. سفارش شما بصورت آنلاین پردازش می شود. هزینه ارسال در فروشگاه مانتوآمیگل رایگان است و ارسال توسط پست بصورت رایگان انجام می شود.

مانتو عبایی ساده یک لباس شیک برای خاص پسندان

در گذشته و در کشورهای عرب زبان لباس های زنان عرب بسیار بلند و ساده بود. این پوشش به گونه ای دوخته می شد که از سر تا نوک انگشتان پای خانم ها و دختر خانم ها را می پوشاند. آستین های مانتو عبایی ساده تا کمی بعد از مچ دستان دوخته می شد. مانتو عبایی ساده را بسیار گشاد و آزاد طراحی می کردند. این گشاد بودن باعث می شد که مانتو عبایی به هیچ عنوان بدن نما نباشد. قد این لباس ها به گونه ای بود که تا بعد از مچ پا ادامه می یافت.

اغلب اوقات پارچه بکار رفته در مانتو عبایی ساده ضخیم و مشکی بود. بعضی از اشراف عرب برای زنان خود مانتوهای عبایی ساده مجلسی تهیه می کردند. این نوع از مانتوهای عبایی ساده مشکی و با کار دست طراحی می شدند. انواع مروارید دوزی ها، پولک دوزی و گلدوزی های کار دست خیاطان برای مانتوهای زینتی و مجلسی انجام می شد.

مانتوهای عبایی ساده و شیک در سایه برندهای معروف

با گدشت زمان طراحی و تولید الگو مانتو عبایی ساده دستخوش تغییراتی شد. سادگی و کم زرق و برق بودن دیگر جزئی از ملاک های این لباس برای خانم ها نبود. خانم ها و دختر خانم ها دیگر به دنبال لباس ها و استایل های شیک تری هستند. مانتو عبایی ساده مشکی با اینکه هنوز طرفدارن خاص خود را دارد ولی برای بعضی از بانوان منسوخ شده است. ورود برندهای بزرگ و معروف در این بین باعث تحول در طرز دوخت مانتو عبایی ساده شد. آنها برای نگه داشتن مشتریان حوزه خلیج فارس و عمدتا عرب زبان سعی کردند که مد را با مانتو عبایی ساده ترکیب کنند.

با ورود این برندها شاهد الگوهای مختلف از مانتو عبایی هستیم. مانتوهای عبایی ساده و شیک جای خود را به مانتوهای عبایی رنگی، مانتوهای عبایی مجلسی و مانتوهای عبایی شیک دادند. دوخت مانتو عبایی دیگر از حالت سنتی جای خود را به ماشین آلات و دوخت صنعتی داده است. پارچه های ابریشمی و حریر و گران قیمت در تولید این پوشش بسیار استفاده می شود. رنگ مشکی که در گذشته بسیار غالب و پر استفاده بود جای خود را به رنگ های شاد و روشن داده است.

این تغییر و تحول در تولید و دوخت مانتو عبایی ساده برای خیلی از بانوان خوشایند است. حالا هر یک از خانم ها و دختر خانم ها با توجه به استایلی که دارند می توانند یکی مانتو عبایی در کمد لباس خود داشته باشند. این امر سبب می شود که خانم ها برای مراسمات خود پوششی با حجاب کامل را داشته باشند. مانتو عبایی در عین زیبایی و راحتی استایل جذاب و شیکی به بانوان می دهد.

مدل مانتو عبایی ساده چگونه طراحی می شود؟

اموزش مانتو عبایی ساده و دوختن آن کار دشواری نیست. شما اگر کمی با الگوهای طراحی آشنا باشید می توانید یکی مانتو عبایی ساده را بدوزید. البته به کمی مهارت و آشنایی با چرخ خیاطی هم نیاز دارید. در این بین مانتو عبایی ساده اینستاگرام هم می تواند به کسانی که بدنبال اموزش مانتو عبایی ساده هستند کمک زیادی بکند. شما با جستجوی آموزش مانتو عبایی ساده در اینستاگرام به نتایج خوبی دست خواهید یافت. صفحاتی وجود دارند که خیلی ساده و بدون مقدمه طرز دوخت مانتو عبایی ساده را آموزش می دهند.

البته تجربه شخصی خودم برای دوخت مانتو عبایی ساده کمی متفاوت است. من با جستجو در گوگل با آموزش های تصویری در یوتیوب آشنا شدم و این کار را به سادگی انجام دادم.

برندهای معروف کمی طراحی های خود را پیچیده کرده اند. شما اگر نگاهی به لیست محصولات این برندها بیندازید خواهید دید که مانتو عبای ساده جای خود را به مانتو عبای پر زرق و برق و ترکیب شده با مد روز داده است. رنگ های شاد و جیغ، رنگ های روشن و پارچه های نازک و گران قیمت کاملا با این لباس آمیخته شده است.

آنها سعی می کنند با به روز نکه داشتن مدل های مانتو عبایی خود مشتریان را حفظ کنند. البته خیلی از خانم ها اصل مانتو عبایی که برای پوشش مناسب طراحی شده است را می پسندند.

مانتو عبایی ساده برای سلایق مختلف

اگر بخواهیم مانتو عبایی را دسته بندی کنیم می توانیم به مانتوی عبایی ساده و بلند، مانتوی عبایی جلو باز، مانتو عبایی مجلسی اشاره کنیم. هر یک از دسته هایی که نامبرده شد مناسب مراسمات خاصی هستند. بطور مثال برای یک مراسمی که مخصوص خانم ها است شما می توانید مانتو عبای جلو باز و یا مانتو عبایی کوتاه انتخاب کنید. در مجالس از مانتو عبایی ساده مجلسی و یا دست دوزی شده استفاده کنید.

برای مراسم های رسمی تر که باید حجاب کامل داشته باشید مانتوی عبایی ساده و شیک که کاملا بدن شما را می پوشاند گزینه مناسبی است. اگر مجلس شما شاد است شما می توانید با مانتوهای عبایی ساده رنگی بدرخشید و استایل جذاب خودتان را به نمایش بگذارید.