در حال نمایش 34 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل طیلا

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ بادمجانی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ کرم کرم

موجود

۸۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ساجده

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ آبی آبی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل هیام

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل طنین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

۵۷۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل آلاله

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آلاله رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس رنگ مشکی مشکی

موجود

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل تبسم

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل جواهر

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ شتری شتری
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل نارین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل مارال

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مارال رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل شیما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ندا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ستایش

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل السانا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو جلوبسته بلند مدل آیه

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آیه رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۶۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

ماکسی مدل ارغوان

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل رخساره

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آبی نفتی آبی نفتی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آجری آجری
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ کرم کرم

موجود

قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ساحل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل همتا

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ نوک مدادی نوک مدادی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو پرچمی مدل کژال

مانتو آمیگل-کژال آبی نفتی
مانتو آمیگل-کژال سبز فلور
مانتو آمیگل-کژال سبز پسته ای
مانتو آمیگل-کژال سرخابی
مانتو آمیگل-کژال مشکی
+2
مانتو آمیگل-کژال کالباسی
مانتو آمیگل-کژال گلبهی

موجود

قیمت اصلی ۳۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل درنا

مانتو آمیگل-درنا بادمجانی
مانتو آمیگل-درنا مشکی

اتمام موجودی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی بلند یکی از پرطرفدارترین لباس‌های زنانه در ایران است. این لباس با طراحی زیبا و خاص، در هر فصل سال قابل استفاده است. اما خرید مانتو عبایی بلند ممکن است برای برخی از ما دشوار باشد. در ادامه بهترین راهنمایی‌ها برای خرید و پوشیدن مانتو عبایی بلند را برای شما فراهم کرده‌ایم. هر کمد لباسی که فاقد این مانتوی شیک و جذاب باشد از نظر بانوان دارای نقص است. پس بهتر است این کمبود را با خرید مانتو شیک از فروشگاه آنلاین مانتوآمیگل بر طرف نمائید.

بهترین مانتو عبایی بلند را چگونه انتخاب کنیم؟

 1. انواع مدل‌های مختلف مانتو عبایی بلند: اگر بخواهیم بطور مختصر این لباس را دسته بندی کنیم می توانیم مانتو عبایی بلند مشکی،مانتو عبایی بلند رنگی، مانتو عبایی بلند جلو باز و مانتو عبایی جلو بسته را نام ببریم. تمامی مدل های نام برده شده را می توانید با جستجوی مانتو عبایی بلند اینستاگرام مشاهده کنید. انلاین شاپ ها در صفحات خود مدل های متنوعی از این لباس ساده و جذاب را به نمایش گذاشته اند. یکی از ویژگی هایی که مانتو عبایی بلند دارد بلند تر نشان دادن قد شماست. اگر قد بلندی دارید مانتو عبایی بلند شیک بسیار برازنده شما خواهد بود. اگر قد شما متوسط است می توانید با رعایت چند تکنیک ساده قد بلندتر از حد معمول بنظر برسید.
 2. فری استایل: یکی دیگر از ویژگی های مانتو عبایی بلند گشاد راحتی در این لباس است. گشاد  بودن این لباس باعث شده است که خانمها و دختران جوان احساس بسیار خوبی در استفاده از آن تجربه کنند. بدن نما نبودن مانتوعبایی بلند گشاد باعث محبوبیت آن در بین بانوان محجبه در کشورهایی چون لبنان، سوریه، عراق، کویت، قطر و بطور کل کشورهای عرب زبان حوزه خلیج فارس شده است. در این بین مانتو عبایی بلند خلیجی بیشترین فروش را در گشورهای حوزه خلیج فارس بدست اورده است.
 3. انتخاب رنگ و طرح مناسب: انتخاب رنگ و طرح مناسب برای یک مانتو عبایی بلند مجلسی، از مهمترین مواردی است که برای داشتن یک استایل خاص و جذاب، باید به آن توجه کرد. این مانتو عبایی بلند، نمادی از زیبایی و شیک بودن در مراسمات است و به همین دلیل، انتخاب رنگ و طرح مناسب برای آن، بسیار مهم است. باید به دقت و با توجه به سلیقه شخصی، رنگ و طرحی را انتخاب کرد که با شخصیت و سبک شما هماهنگ باشد و به شما اعتماد به نفس بیشتری بدهد. در نهایت، با انتخاب رنگ و طرح مناسب، مانتو عبایی بلند شما به یک اثر هنری تبدیل خواهد شد که همه نظرات را به خود جلب می کند.
 4. اندازه‌گیری دقیق بدن و انتخاب سایز مناسب: همیشه انتخاب سایز مناسب برای مانتو عبایی بلند جلو بسته، یکی از مسائلی است که بسیاری از خانم‌ها را به چالش می‌کشد. اما با اندازه‌گیری دقیق بدن، می‌توانیم به راحتی سایز مناسب خود را پیدا کنیم. این روش ساده و کاربردی، به ما کمک می‌کند تا لباس‌هایی را که بهترین استایل روی بدنمان را دارند، انتخاب کنیم و از راحتی و زیبایی آن‌ها لذت ببریم. بنابراین، اگر به دنبال یک مانتوی عبایی شیک و راحت برای پوشیدن هستید، اندازه‌گیری دقیق بدن و انتخاب سایز مناسب، گامی مهم در این مسیر است.

مانتو عبایی بلند و 3 نکته طلائی برای درخشیدن؟

 1. ترکیب مانتو عبایی بلند با لباس‌های دیگر:

  ترکیب مانتو عبایی بلند با دیگر لباس ها می تواند یکی از راه های جذاب و خلاقانه برای ساختن لباس های متفاوت و شیک باشد. با توجه به طرح و رنگ مانتو عبایی، می توانید آن را با شلوار، دامن، یا حتی لگ ترکیب کنید. همچنین، افزودن یک کیف دستی یا کفش با رنگ هماهنگ می تواند به لباس شما جلوه ای بی نظیر بدهد. با ترکیب مانتو عبایی بلند با لباس های دیگر، می توانید به راحتی یک لباس شیک و منحصر به فرد برای هر مناسبت ایجاد کنید.

 2. استفاده از جوراب‌های مناسب:

  استفاده از جوراب‌های مناسب برای مانتو عبایی بلند، از جمله راه‌هایی است که می‌تواند به شما در ایجاد یک استایل شیک و زیبا کمک کند. با انتخاب جوراب‌هایی با رنگ و طرح مناسب، می‌توانید به لباس خود جذابیت و جلوه‌ای خاص ببخشید. همچنین، استفاده از جوراب‌هایی با بافت و ضخامت مناسب، می‌تواند به شما در حفظ گرمای بدن کمک کند و در فصل سرد، از شما محافظت کند. در کل، با انتخاب جوراب‌های مناسب، می‌توانید به لباس خود جلوه‌ای جذاب و شیک ببخشید و در عین حال، از راحتی و آسایش لباس خود نیز لذت ببرید.

 3. استفاده از کفش‌های مناسب: 

  هرگاه از یک مانتو عبایی بلند استفاده می کنید، انتخاب کفش مناسب می تواند به شما کمک کند تا بهترین نتیجه را از این لباس بیرون بکشید. بهترین گزینه برای کفش های شما، کفش هایی هستند که با طرح و رنگ مانتو عبایی شما هماهنگ باشند. همچنین، کفش هایی با پاشنه بلند می توانند به شما ارتفاع و اعتماد به نفس بیشتری بدهند. اما اگر شما به دنبال راحتی هستید، کفش های پلیتفرم نیز گزینه خوبی هستند که می توانند به شما کمک کنند تا تمام روز را با راحتی بگذرانید. در نهایت، هدف شما باید این باشد که با انتخاب کفش مناسب، بهترین نتیجه را از مانتو عبایی بلند خود بیرون بکشید.

بهترین مکان‌ها برای خرید مانتو عبایی بلند

 1. خرید اینترنتی:

  خرید مانتو عبایی شیک از جمله مواردی است که در حال حاضر بسیاری از افراد به دنبال آن هستند. با توجه به پراکندگی فروشگاه‌های آنلاین و افزایش تعداد محصولات موجود در بازار، انتخاب یک مانتو عبایی بلند با قیمت مناسب و کیفیت بالا، می‌تواند برای خریداران چالشی باشد. اگر به دنبال خرید مانتو عبایی بلند با قیمت مناسب هستید، می‌توانید از فروشگاه‌های آنلاین معتبری که در این زمینه فعالیت می‌کنند، استفاده کنید. این فروشگاه‌ها علاوه بر ارائه محصولات با کیفیت و قیمت مناسب، امکان مقایسه قیمت‌ها و مشاهده نظرات و امتیازات دیگر خریداران را نیز فراهم می‌کنند. همچنین، برای خرید مانتو عبایی بلند با قیمت مناسب، می‌توانید از تخفیف‌ها و پیشنهادهای ویژه فروشگاه‌های آنلاین در روزهای خاص مانند Black Friday و Cyber Monday استفاده کنید. با توجه به اینکه در این روزها، فروشگاه‌های آنلاین تخفیفات ویژه‌ای برای محصولات خود اعلام می‌کنند، می‌توانید با خرید در این روزها، به صرفه‌ترین شکل ممکن، مانتو عبایی بلند مورد نظر خود را تهیه کنید.

 2. خرید از فروشگاههای معتبر: 

  خرید مانتو عبایی بلند از فروشگاه‌های معتبر، یکی از مهمترین اقداماتی است که هر خانمی برای داشتن یک لباس شیک و متناسب با فصل باید انجام دهد. در این راستا، انتخاب فروشگاه‌های معتبر و مطمئن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با خرید از فروشگاه‌های معتبر، می‌توانید از کیفیت بالای محصولات و خدمات پس از فروش بهره‌مند شوید.در این راستا، بهتر است قبل از خرید، به دنبال فروشگاه‌هایی باشید که از برندهای معتبر و مشهور در این زمینه استفاده کنند. همچنین، باید به دنبال فروشگاه‌هایی باشید که از مواد با کیفیت و مرغوب برای تولید محصولاتشان استفاده کنند. با این روش، می‌توانید از مانتو عبایی بلند با کیفیت و متناسب با نیازهای خود بهره‌مند شوید.

 3. خرید از بازارهای محلی:

  خرید از بازارهای محلی مانتو عبایی بلند، یکی از بهترین راه‌هایی است که می‌توانید به دنبال آن باشید. این بازارها، معمولاً در شهرهای کوچک و روستاها قرار دارند و محصولاتی از جمله مانتو عبایی بلند را به فروش می‌رسانند. با خرید از این بازارها، می‌توانید به صرفه‌ترین قیمت، بهترین کیفیت را برای خودتان تهیه کنید. یکی از مزیت‌های خرید از بازارهای محلی، این است که می‌توانید با فروشندگان مستقیماً ارتباط برقرار کنید و محصولات را به صورت مستقیم از آنها تهیه کنید. این باعث می‌شود که قیمت محصولات به صرفه‌ترین حد خود برسد و شما از خرید خود راضی باشید. همچنین، با خرید از بازارهای محلی، می‌توانید از تنوع بیشتری در محصولات برخوردار شوید و به راحتی محصولاتی را که به دنبال آن هستید پیدا کنید.

نتیجه‌گیری

در این مطلب، بهترین راهنمایی‌ها برای خرید و پوشیدن مانتو عبایی بلند را برای شما فراهم کردیم. با انتخاب مناسب مدل، رنگ، طرح و سایز، می‌توانید از این لباس زیبا و خاص به بهترین شکل استفاده کنید. همچنین، با ترکیب مناسب با لباس‌های دیگر و استفاده از جوراب‌های و کفش‌های مناسب، می‌توانید بهترین استایل را داشته باشید و در مجالس بدرخشید.