در حال نمایش 31 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل طیلا

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ بادمجانی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ کرم کرم

موجود

۸۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ساجده

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ آبی آبی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل هیام

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل آلاله

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آلاله رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس رنگ مشکی مشکی

موجود

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل تبسم

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل جواهر

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ شتری شتری
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل نارین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل مارال

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مارال رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل شیما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ندا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ستایش

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو جلوبسته بلند مدل آیه

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آیه رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۶۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل رخساره

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آبی نفتی آبی نفتی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آجری آجری
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ کرم کرم

موجود

قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ساحل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو پرچمی مدل کژال

مانتو آمیگل-کژال آبی نفتی
مانتو آمیگل-کژال سبز فلور
مانتو آمیگل-کژال سبز پسته ای
مانتو آمیگل-کژال سرخابی
مانتو آمیگل-کژال مشکی
+2
مانتو آمیگل-کژال کالباسی
مانتو آمیگل-کژال گلبهی

موجود

قیمت اصلی ۳۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل درنا

مانتو آمیگل-درنا بادمجانی
مانتو آمیگل-درنا مشکی

اتمام موجودی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مانتو تونیکی زنانه مدل سماء

مانتو آمیگل-سماء بادمجانی
مانتو آمیگل-سماء مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۹,۰۰۰ تومان است.

این روزها اینترنت به بستری مناسب برای خرید مانتو 1402 و پوشاک زنانه تبدیل شده است. خرید آنلاین آسان‌تر، سریع‌تر و گاهی ارزان‌تر است، اما اصول مختلفی وجود دارد که به شما کمک می‌کند خرید خوبی داشته باشید. یکی از محصولاتی که چند سالی است در خرید اینترنتی مانتو باب شده است، مانتوهای زنانه است. برای خرید اینترنتی مانتو 1402 باید به نکاتی توجه کرد تا مانتو خریداری شده متناسب با نیاز فرد باشد.

مانتو عبایی مجلسی این روزها در بوتیک های لباس زنانه زیاد دیده می شود و شاهد واردات انواع مانتو عبایی مجلسی شیک در بازار هستیم. این واردات شامل مانتوهای عبایی مجلسی دخترانه هم می شود. این مطلب از سایت مانتوآمیگل به خرید مانتو و بررسی قیمت مانتو عبایی 1402 و انواع آن اختصاص دارد.

در گذشته معمولاً مانتوهای عبایی را مانتوهای مشکی بلند و فری استایل می نامیدند. اما اخیراً انواع مانتوهای عبایی مجلسی شیک، مانتو عبایی مجلسی مشکی و مانتو عبایی مجلسی کار شده و طرح دار نیز وارد بازار شده است. تنوع مانتو عبایی به حدی است که حداقل یکی از مدل های مانتو عبایی با سلیقه شما سازگار خواهد بود. تولید کنندگان مانتو عبایی سعی کرده اند با وسیع کردن تولیدات خود تمامی سلیقه ها را در نظر بگیرند. در نتیجه خانم ها با این تنوع به راحتی می توانند یه مانتو عبایی مجلسی را در کلکسیون لباس های خود داشته باشند.این مطلب برای کسانی است که قصد خرید مانتو عبایی جدید را دارند و انواع مدل های مانتو عبایی را مشاهده می کنند.

گذر زمان و تحولات تولید مانتو عبایی مجلسی از گذشته تا به امروز

در سال های اخیر با وجود افزایش تعداد فروشگاه های مختلف در همه شهرها، مردم برای خرید انواع مانتو عبایی مجلسی مانند مانتو عبایی مجلسی دخترانه، مانتو عبایی مجلسی حریر، مانتو عبایی مجلسی جدید و مانتو عبایی مجلسی عربی به فروشگاه های اینترنتی مراجعه می کنند. . در فروشگاه اینترنتی آمیگل می توانید مدل های مختلف مانتو عبایی مجلسی را با بهترین قیمت و کیفیت پیدا کرده و در طرح ها و رنگ های مختلف سفارش دهید.

ارسال سفارشات در مانتوآمیگل بصورت رایگان انجام می شود. البته با توجه به سیاست مشتری مداری تولیدی مانتوآمیگل تخفیف های بسیار خوبی بصورت دوره ای در این فروشگاه لحاظ می گردد. شما با ثبت نام در سایت مانتوآمیگل می توانید از تخفیفات دوره ای این تولیدی مانتو مطلع شوید.

مانتو عبایی مجلسی یک لباس عالی برای تمامی مجالس

با شروع مراسمات رسمی و دوستانه پس از شیوع ویروس کرونا و شروع دورهمی ها در بین خانواده ها، خانم ها به دنبال شیک ترین مانتوهای عبایی مجلسی هستند که از هر نظر زیبا و مناسب باشند. مانتو عبایی مجلسی مانتویی است که اغلب بلند و گشاد است. برای زیباتر شدن این مدل مانتوی مجلسی، طراحان لباس با طراحی مدل های مختلف جیب، مروارید دوزی، سنگ دوزی و دکمه طرح دار و ایجاد برش در برخی قسمت ها، مانتوهای عبایی مجلسی جدید را ساده و یکدست کرده و مدل های شیک مانتو عبایی مجلسی را روانه بازار کرده اند.

اصطلاح مانتو عبایی مجلسی اغلب برای مانتوهای ساده و پرکاربرد استفاده می شود که در بسیاری از مواقع قابل استفاده است و مختص یک نوع مراسم بخصوص نیست.

مانتو عبایی مجلسی مشکی پرطرفدارترین مانتوی مجلسی

بسیاری از خانم‌ها مانتو عبایی مجلسی مشکی را به رنگ‌های دیگر ترجیح می‌دهند. از آنجایی که ست کردن با مانتوهای مشکی آسان‌تر است و می‌توان گزینه‌های بیشتری را با مانتوهای مشکی ست کرد، این رنگ محبوب‌تر است. علاوه بر این، رنگ مشکی هرگز تکراری نمی شود و همیشه ترند است. البته اینکه رنگ مشکی از گذشته تا به امروز همیشه در هر کمدی جای داشته قابل انکار نیست. مانتو عبایی مجلسی مشکی هم با توجه به ساده بودن بسیار مورد پسند خانم ها و دخترها است. بانوان با کمی صرف وقت به راحتی می توانند مانتو عبایی مجلسی مشکی را با کیف و کفش خود هماهنگ کنند.

مانتو عبایی مجلسی ساده هیچوقت قدیمی نمی شود

سادگی یکی از ویژگی های اصلی مانتو عبایی مجلسی است و مناسب ترین مانتو که در شرایط و مکان های مختلف قابل پوشیدن است، مانتو عبایی مجلسی ساده است. این مدل مانتو عبایی برش و طرح خاصی ندارد، در عین زیبایی و شیک بودن برای افراد با هر سلیقه ای مناسب است. نمونه هایی از زیباترین و جدیدترین مانتوهای عبایی مجلسی ساده آمیگل را ببینید.

تولید مانتو عبایی مجلسی جدید و شیک در مانتوآمیگل

با تغییر فصول و ماه های سال، مجموعه جدید مانتو توسط طراحان لباس عرضه می شود. شاید تصور کنید که مانتو عبایی مجلسی جدید شبیه مدل های قبلی است. اما طراحان خلاق لباس همیشه ایده های جدیدی برای طراحی مدل های جدید مانتو عبایی دارند. فروشگاه اینترنتی مانتو آمیگل با ارائه انواع مانتوهای جدید مجلسی، خاص ترین مانتوها را به شما پیشنهاد می کند.

تعداد کمی از مانتوهای عبایی مجلسی تمام ویژگی های یک مانتوی مجلسی شیک را دارند و معمولا زمان زیادی طول می کشد تا مانتوی شیک مورد نظر خود را پیدا کنید. کارشناسان فروش ما در فروشگاه آمیگل بهترین نمونه مانتوهای عبایی مجلسی شیک را برای شما انتخاب کرده و در مجموعه مانتوهای مجلسی شیک آمیگل قرار داده اند.