در حال نمایش 18 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

ماکسی مدل ارغوان

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

ماکسی مدل توکا

شومیز بندار مدل توکا نمای نزدیک رنگ آبی آبی کاربنی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ خردلی خردلی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ زرشکی زرشکی
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ قرمز قرمز
ماکسی مدل توکا نمای نزدیک رنگ مشکی مشکی
شومیز بندار مدل توکا نمای نزدیک رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو(کفتان) مدل اریکا

مانتو(کفتان) مدل اریکا نمای نزدیک رنگ آبی کاربنی آبی نفتی
مانتو(کفتان) مدل اریکا نمای نزدیک رنگ آجری آجری
مانتو(کفتان) مدل اریکا نمای نزدیک رنگ سبزسیب کالی سبز
مانتو(کفتان) مدل اریکا نمای نردیک رنگ طوسی طوسی
مانتو(کفتان) مدل اریکا تمام قد رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۳۱۸,۰۰۰ تومان

مانتو دکمه‌دار سلین

مانتو آمیگل-سلین سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-سلین سبز کله غازی
مانتو آمیگل-سلین سفید
مانتو آمیگل-سلین فیروزه ای
مانتو آمیگل-سلین قرمز
+2
مانتو آمیگل-سلین مشکی
مانتو آمیگل-سلین گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۲۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عروسکی وندا

مانتو آمیگل-وندا زرد
مانتو آمیگل-وندا سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-وندا سفید
مانتو آمیگل-وندا طوسی
مانتو آمیگل-وندا فیروزه ای
+2
مانتو آمیگل-وندا مشکی
مانتو آمیگل-وندا گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۳۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۲۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو آزاد مدل تیدا

مانتو آمیگل-تیدا زرشکی
مانتو آمیگل-تیدا سبز کله غازی
مانتو آمیگل-تیدا سفید
مانتو آمیگل-تیدا سورمه ای
مانتو آمیگل-تیدا طوسی
+3
مانتو آمیگل-تیدا قرمز
مانتو آمیگل-تیدا مشکی
مانتو آمیگل-تیدا کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو پرچمی مدل کژال

مانتو آمیگل-کژال آبی نفتی
مانتو آمیگل-کژال سبز فلور
مانتو آمیگل-کژال سبز پسته ای
مانتو آمیگل-کژال سرخابی
مانتو آمیگل-کژال مشکی
+2
مانتو آمیگل-کژال کالباسی
مانتو آمیگل-کژال گلبهی

موجود

قیمت اصلی ۳۱۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۸,۰۰۰ تومان است.

ست سه تیکه (شلوار، شومیز، وست) مدل نگار

مانتو آمیگل-نگار آبی
مانتو آمیگل-نگار سبز
مانتو آمیگل-نگار سبز سیب کالی
مانتو آمیگل-نگار صورتی
مانتو آمیگل-نگار طوسی
+2
مانتو آمیگل-نگار لیمویی
مانتو آمیگل-نگار مشکی

اتمام موجودی

۲۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو زنانه کتی مدل شوکا

مانتو کتی زنانه مدل شوکا رنگ سفید خردلی خردلی
مانتو کتی زنانه مدل شوکا رنگ سفید مشکی سفید/مشکی
مانتو کتی زنانه مدل شوکا رنگ سفید صورتی صورتی

اتمام موجودی

۱۰۹,۰۰۰ تومان

مانتو بلند و سرهمی زنانه مدل بهار

مانتو بلند و سرهمی مدل بهار رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو بلند و سرهمی مدل بهار رنگ خردلی خردلی
مانتو بلند و سرهمی مدل بهار رنگ زرشکی زرشکی
مانتو بلند و سرهمی مدل بهار رنگ طوسی طوسی
مانتو بلند و سرهمی مدل بهار رنگ مشکی مشکی
مانتو بلند و سرهمی مدل بهار رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

۱۴۸,۰۰۰ تومان

ست سه تیکه مانتو، شومیز و شلوار مدل ترنم

مانتو شلوار ست زنانه مدل ترنم رنگ خردلی خردلی
مانتو شلوار ست زنانه مدل ترنم رنگ زرشکی زرشکی
مانتو شلوار ست زنانه مدل ترنم رنگ طوسی طوسی
مانتو شلوار ست زنانه مدل ترنم رنگ مشکی مشکی
مانتو شلوار ست زنانه مدل ترنم رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو زنانه جلو باز مدل پرنسا

مانتو جلوباز مدل پرنسا رنگ آبی کربنی آبی کاربنی
مانتو جلوباز مدل پرنسا رنگ خردلی خردلی
مانتو جلوباز مدل پرنسا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو جلوباز مدل پرنسا رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۲۸۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۴۸,۰۰۰ تومان است.

ست سه تیکه لیندا (مانتو، شومیز،شلوار)

مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ ابی کاربنی آبی کاربنی
مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ خردلی خردلی
مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ سبز سیب کالی سبز سیب کالی
مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ مشکی مشکی
مانتو شلوار ست زنانه مدل لیندا رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۳۶۸,۰۰۰ تومان

ست سه تیکه مانتو، شومیز و شلوار مدل فرگل

مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ خردلی خردلی
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ سبز سیب کالی سبز سیب کالی
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ طوسی طوسی
+3
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ قرمز قرمز
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ مشکی مشکی
مانتو شلوار ست زنانه مدل فرگل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۲۱۹,۰۰۰ تومان

مانتو تابستانی جدید و نکات طلائی آن برای یک خرید لذت بخش

فصل تابستان با ورود آفتاب درخشان و هوای گرم و خشک، زمانی است که نیازمند پوشیدن لباس‌های نازک‌تر و مناسب برای تنفس بدنمان هستیم. یکی از لباس‌هایی که در فصل تابستان بسیار محبوب است، مانتو تابستانی جدید است. اما انتخاب مانتوی مناسب برای تابستان می‌تواند یک چالش باشد. در این مقاله، به شما نکاتی را خواهیم گفت تا بتوانید مانتویی را انتخاب کنید که به نیازهای شما پاسخ دهد.

۱. مدل‌های مناسب مانتوی تابستانی:
اولین قدم در انتخاب مانتوی تابستانی مناسب، انتخاب مدل مناسب است. برخی از مدل‌های مانتوی تابستانی که می‌توانید در نظر بگیرید عبارتند از:
– مانتو تابستانی دخترانه
– مانتو تابستانی شیک
– مانتو تابستانی کوتاه
– مانتو تابستانی بلند
– مانتو تابستانی جلو باز
– مانتو تابستانی جلو بسته

۲. انتخاب جنس مناسب:
برای تابستان، انتخاب جنس مناسب مانتو بسیار مهم است. بهترین گزینه برای مانتوهای تابستانی، جنس‌های سبک و نفس‌گیر مانند پنبه و لینن هستند. این جنس‌ها اجازه می‌دهند تا هوا به خوبی درون پوشش جریان یابد و بدنتان را خنک نگه دارد.

۳. الگو و رنگبندی مناسب:
در انتخاب مانتو تابستانی، بهتر است الگوها و رنگبندی‌های ساده و کم‌رنگ را در نظر بگیرید. این الگو و رنگبندی‌ها به مانتو شما ظاهری آرام و طبیعی می‌بخشند که با فصل تابستان سازگار است.

۴. سایزبندی مناسب:
سایز صحیح مانتو برای تابستان نیز حائز اهمیت است. انتخاب یک مانتو با سایز و اندازه آزاد و گشاد یا به اصطلاح فری، علاوه بر راحتی در استفاده، استایل شما را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. حتماً از جدول اندازه‌بندی مربوطه استفاده کنید و اندازه‌ای که به اندازه دقیق شما می‌خورد را انتخاب کنید.

۵. توجه به جزئیات:
توجه به جزئیات مانتوی تابستانی نقش مهمی در انتخاب آن دارد. معمولاً مانتوهای ساده و با جزئیات کمتر، بیشتر مورد پسند خانم‌های مسن‌تر قرار می‌گیرند. پیشنهاد می‌شود از آستین‌ها، دکمه‌ها و طرح های ساده و مینیمال استفاده کنید.

مانتو تابستانی بلند و شیک

مانتوهای تابستانی بلند، گزینه‌ای عالی برای زمانی است که در فصل گرما و آفتاب، همچنان به استایل خود و آرایش مناسب اهمیت می‌دهید. این نوع مانتوها، به شما امکان می‌دهند تا در هر موقعیتی شیک و الگانت باشید و در عین حال از مزایای پوشیدن لباسی بلند و پوشش بدن برخوردار شوید.

مزایا:
۱. پوشش بدن: مانتوهای تابستانی بلند، با پوشش بدن برای شما ارائه می‌دهند و در عین حال به آفتاب مستقیم نیز می‌پوشانند. این باعث می‌شود تا از اشعه مستقیم آفتاب در معرض حداقل قرار بگیرید و از آسیب‌های ناشی از آن جلوگیری کنید.

۲. استایل شیک و الگانت: مانتوهای بلند تابستانی به شما ظاهری شیک و الگانت می‌بخشند. طرح و طراحی منحصربه‌فرد آنها، باعث می‌شود تا به راحتی در مراسم‌ها و رویدادهای مختلف حضور پیدا کنید و با استایل خود متمایز باشید.

۳. حفظ خنکی بدن: با پوشیدن مانتوی تابستانی بلند، هوا به راحتی درون پوشش جریان می‌یابد و بدن شما را خنک نگه می‌دارد. این مزیت، در روزهای بسیار گرم و خشک، احساس راحتی و خنکی را برای شما به ارمغان می‌آورد.

خرید مانتو تابستانی جدید و 4 نکته پرکاربرد

فصل تابستان فرصتی عالی برای خرید مانتو تابستانی جدید است. این لباس می‌تواند به استایل شما زندگی جدیدی ببخشد و شما را در مواجهه با آفتاب و هوای گرم تابستانی آرامش و راحتی بیشتری ببخشد. در اینجا به شما راهنمایی خواهیم کرد تا بتوانید مانتو تابستانی جدیدی را خریداری کنید و بهترین انتخاب را برای خود داشته باشید.

۱. تعیین نیازها:
قبل از خرید مانتو تابستانی جدید، نیازها و سلیقه خود را مشخص کنید. آیا به دنبال یک مانتو رسمی و الگانت هستید یا ترجیح می‌دهید یک مانتو غیررسمی و روزمره داشته باشید؟ آیا به جنس خاصی از مانتو تمایل دارید یا رنگ و الگو برایتان مهم است؟ با تعیین نیازها، می‌توانید در خرید بهتر و مناسب‌تری قدم بردارید.

۲. سایزبندی:
قبل از خرید مانتو، حتماً اندازه بدن خود را اندازه‌گیری کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا مانتویی با اندازه مناسب برای خود پیدا کنید و از راحتی و استایل جذاب آن لذت ببرید. معمولاً فروشگاه‌های لباس اطلاعاتی درباره جدول اندازه‌بندی محصولات خود دارند که می‌توانید به آنها مراجعه کنید.

۳. جنس و طرح:
از جنسی که برای مانتوتان تمایل دارید مطلع شوید. آیا به جنس‌های سبک و نفس‌گیر مانند پنبه یا لینن علاقه دارید؟ یا شاید جنس‌های دیگری مانند شیفون یا ویسکوز راترجیح می‌دهید. همچنین، در نظر داشته باشید که طرح و الگوی مانتو نیز برایتان مهم است. آیا به طرح‌های ساده و مینیمال علاقه دارید یا ترجیح می‌دهید مانتو با الگوهای گلی یا هندسی داشته باشید؟ با توجه به سلیقه و استایل خود، مانتویی با جنس و طرح مناسب برای خود انتخاب کنید.

۴. مراقبت و قابلیت شستشو:
حتماً قبل از خرید مانتو، راهنمای مراقبت و شستشوی آن را مطالعه کنید. اطمینان حاصل کنید که مانتویی را انتخاب می‌کنید که قابلیت شستشوی آسان داشته باشد و نیاز به مراقبت ویژه‌ای نداشته باشد. این کار به شما کمک می‌کند تا مانتوتان را برای طولانی‌مدت استفاده کنید.

۵. بودجه:
قبل از خرید، بودجه خود را مشخص کنید. تعیین کنید که چقدر می‌توانید برای خرید مانتو تابستانی جدید خرج کنید. این کمک می‌کند تا در محدوده قیمت‌های مناسب جستجو کنید و از خرید خارج از بودجه‌تان جلوگیری کنید.