در حال نمایش 33 نتیجه

نمایش همه

مانتو عبایی زنانه مدل طیلا

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ بادمجانی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طیلا رنگ کرم کرم

موجود

۸۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ساجده

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ آبی آبی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل ساجده رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل هیام

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل هیام رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل طنین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل طنین رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

۵۷۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل آلاله

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل آلاله رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۶۹۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل لوتوس رنگ مشکی مشکی

موجود

۷۳۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل تبسم

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل تبسم رنگ کرم کرم

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۸۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل جواهر

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ سرمه ای سرمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ شتری شتری
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل جواهر رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۸۲۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۵۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل حلما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل حلما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۵۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۸۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل نارین

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل نارین رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۶۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل مارال

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مارال رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۹۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل شیما

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل شیما رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۵۴۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ندا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ندا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی زنانه مدل ستایش

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل ستایش رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی زنانه مدل السانا

مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ سورمه ای سورمه ای
مانتو آمیگل - مانتو عبای زنانه مدل السانا رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۴۷۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل مرجان

مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ سورمه ای سورمه ای
طوسی
مانتو آمیگل - مانتو عبایی زنانه مدل مرجان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۶۸۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۸۰,۰۰۰ تومان است.

ماکسی مدل ارغوان

مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-ماکسی زنانه مدل ارغوان رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۷۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۷۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل آریان

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ خردلی خردلی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل آریان رنگ کالباسی کالباسی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل رخساره

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آبی نفتی آبی نفتی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ آجری آجری
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ بنفش بنفش
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ سبز سبز
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ طوسی طوسی
+2
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل رخساره رنگ کرم کرم

موجود

قیمت اصلی ۴۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۳۸,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ساحل

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ آبی کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ کالباسی کالباسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ساحل رنگ گلبهی گلبهی

اتمام موجودی

۴۲۸,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل همتا

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ کاربنی آبی کاربنی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ بادمجونی بادمجانی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ زرشکی زرشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ طوسی طوسی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ مشکی مشکی
مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل همتا رنگ نوک مدادی نوک مدادی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۹۸,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۴۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی مدل ژینوس

مانتو آمیگل-مانتو عبایی زنانه مدل ژینوس رنگ مشکی مشکی

اتمام موجودی

۴۴۹,۰۰۰ تومان

مانتو عبایی مدل درنا

مانتو آمیگل-درنا بادمجانی
مانتو آمیگل-درنا مشکی

اتمام موجودی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

مانتو تونیکی زنانه مدل سماء

مانتو آمیگل-سماء بادمجانی
مانتو آمیگل-سماء مشکی

اتمام موجودی

قیمت اصلی ۳۵۹,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱۹,۰۰۰ تومان است.

مانتو عبایی جلو بسته برای عید

با فرا رسیدن سال 1402 بسیاری از افراد به دنبال خرید لباس ها و مانتوعبایی جلو بسته و به روز هستند. همانطور که می‌دانید مانتو عبایی به عنوان پوشش اصلی برای خانم ها به حساب می آیند. به همین علت اهمیت خرید آنلاین مانتو عید برای بسیاری از خانم ها در سال جدید بسیار بیشتر می شود.

در وقع خانم ها با فرا رسیدن سال جدید برای خرید آنلاین مانتو عبایی جلو بسته وسواس زیادی به خرج می دهند. بسیاری از خانم ها سعی دارند تا زیباترین و بهترین مانتوهای عبایی را در سال جدید به کمد لباس خود اضافه کنند. زیرا همانطور که می دانید رفت و آمد و دید و بازدید در نوروز بسیار بیشتر است.

شما چه معیار هایی را برای خرید و انتخاب مانتو عبایی جلو بسته بلند در نظر دارید؟ هر ساله طرح و رنگ های بسیار جدیدی برای لباس و مانتو ها ترند می شوند. با فرا رسیدن عید نوروز، می توانید به بررسی جذاب ترین مدل ها برای مانتوها بپردازید. از جمله این طرح ها مانتو عبایی جلو بسته کوتاه، مانتو عبایی جلو بسته مشکی و مانتو عبایی جلو بسته ساده است. در ادامه این مطلب با سایت آمیگل همراه ما باشید تا به بررسی مانتو عبایی جلو بسته با بهترین ویژگی ها بپردازیم.

 مانتو عبایی جلو بسته را چگونه ست کنیم؟

بسیاری از خانم ها برای خرید مانتو عید به سراغ مانتوهای عبایی جلو بسته می روند. اگر شما هم به دنبال خرید مانتو عبایی جلو بسته هستید باید نکاتی را در هنگام خرید مانتو عبایی بدانید. معمولاً مانتوهای عبایی طرح و دوخت بسیار مقاوم تر و حتی شیک تری دارند. این سبک از مانتوها با تکه دوزی های بسیار جذابی در تولید های مانتو دوخته می شوند. البته طرز دوخت مانتو عبایی جلو بسته کمی راحت تر از مانتوهای مجلسی پر زرق و برق است. شما با کمی آموزش به راحتی می توانید یک مدل مانتو عبایی جلو بسته را بدوزید. برای این کار به کمی مهارت کار با چرخ خیاطی هم نیاز دارید.

مجموعه آمیگل با سابقه درخشان فروش مانتوهای عبایی جلو بسته در خدمت شما عزیزان است. به طور کلی باید بدانید که انتخاب مانتو عبایی باید بر اساس استایل و سلیقه شما صورت بگیرد. اگر شما قصد خرید مانتو عبایی جلو بسته کوتاه و یا خرید مانتو عبایی جلو بسته بلند را دارید، ابتدا باید به نوع استایل خود توجه داشته باشید تا بتوانید بهترین گزینه را برگزینید.

انواع رنگ ها در مانتو عبایی جلو بسته ساده

معمولا انتخاب رنگ برای خرید مانتو عبایی جلو بسته هم بر اساس مد آن سال و هم بر اساس سلیقه شخصی افراد صورت می پذیرد. هر ساله در سایت های پوشاک و مد رنگ بندی های متفاوتی از مانتو عبایی ارائه می شود. اما جالب است بدانید که برخی از رنگ ها هیچگاه از مد نمی افتند و به راحتی با دیگر استایل های شما ست می شوند. برای مثال شما همیشه می توانید از رنگ مشکی استفاده کنید. مانتو عبایی جلو بسته مشکی به راحتی با انواع کیف و کفش ست می شود. رنگ مشکی همیشه دارای طرفداران بسیار زیادی است. مانتو عبایی جلوبسته مشکی را می‌توان در بسیاری از مراسمات استفاده کرد. معمولاً برای مانتو عبایی جلو بسته مشکی از سنگ دوزی های بسیار زیبا و گران قیمت استفاده می شود. این سنگ دوزی ها باعث می‌شود تا مانتو جلوه بیشتری داشته باشد.

مانتو عبایی جلو بسته ۱۴۰۲ با بهترین طرح ها

طراحان مد و فشن اقدام به طراحی و دوخت انواع مدل مانتوهای عبایی جلو بسته برای عید نوروز ۱۴۰۲ کرده اند. همانطور که می دانید سلیقه افراد با یکدیگر متفاوت است. به همین علت دوخت های بسیار متفاوتی از بهترین مانتو عبایی جلو بسته جدید و شیک برای خانم ها انجام شده است. شما می توانید به سایت مجموعه آمیگل mantoamigol.ir مراجعه نمایید و مانتو عبایی جلو بسته را با بهترین قیمت و کیفیت در زیباترین طرح ها مشاهده نمایید. حتی اگر اهل پوشیدن مانتو عبایی جلو بسته هم باشید، با انواع مختلفی از این مانتو ها در این مجموعه مواجه خواهید شد که با بهترین و زیباترین طرح ها دوخته شده اند.

مانتو عبای جلو بسته برای تمامی سلایق

با فرا رسیدن سال جدید بسیاری از افراد به دنبال خرید مانتو عبای جلو بسته با سلایق خود هستند. شما هم می‌توانید از مانتو عبایی مجلسی و هم می توانید از مانتو های عبایی برای عید نوروز خود استفاده نمایید. مانتو عبایی بلند هم می‌تواند با طرح ها و رنگ های بسیار متنوعی جذاب ترین استایل را برای شما به وجود آورد. بستگی دارد که چه نوع سبک مانتویی بیشتر مورد پسند شما باشد. مانتو عبایی بهاره باید به گونه‌ای باشد که شرایط آب و هوایی را هم در بر بگیرد. شما با توجه به استایل خود می توانید به انتخاب مانتو عبای بلند و یا مانتو عبای کوتاه در حالت های اسپرت بپردازید. توجه داشته باشید که تمامی موارد را در یک استایل اسپرت رعایت نمایید تا در عید نوروز ۱۴۰۲ شیک‌ترین استایل را داشته باشید.

قیمت مانتو عبایی جلو بسته

به طور کلی باید بدانید که هزینه و قیمت مانتو عبایی جلو بسته به عوامل بسیار مختلفی بستگی دارد. مانتو ها معمولاً از پارچه ها و طرح های بسیار متفاوتی دوخته می شوند. به همین علت می‌توان گفت که قیمت مانتو عبایی جلو بسته ساده هم کاملاً بستگی به نوع پارچه، کیفیت پارچه، دست دوز بودن پارچه، نوع طرح به کار رفته در مانتو و … دارد.  اگر شما هم تمایل دارید تا به خرید مانتو عید ۱۴۰۲ با بهترین قیمت و بالاترین کیفیت بپردازید، می توانید وارد سایت مجموعه آمیگل شوید. در این مجموعه می توانید مانتو عید بهاره و مانتو شیک عید را با بهترین قیمت خریداری نمایید.

سخن پایانی

مانتو عبایی جلو بسته ۱۴۰۲ در بسیاری از تولیدی ها و سایت های معتبر مانند مجموعه آمیگل با بهترین کیفیت و با استفاده از بهترین متریال ها طراحی و دوخته شده است. شما می توانید تصاویر تمامی مانتو ها را به طور واضح در سایت این مجموعه مشاهده کنید و اقدام به خرید مانتو عبایی جلو بسته نمایید. مانتو عبایی جلو بسته ساده در این مجموعه توسط بهترین طراحان، طراحی و دوخته شده است. شما می توانید با توجه به سبک و سلیقه خود زیباترین و شیک ترین مانتوهای عبایی را برای نوروز ۱۴۰۲ خریداری کنید. در صورت بروز هر گونه سوالی برای خرید مانتو عبایی عید با شماره تماس های موجود در سایت ارتباط برقرار کنید.